Awydd ymweld ag un o’r traethau gorau yn y byd? Neu ymweld â chastell ac oriel gelf? Hoffech chi fynd ar daith gerdded ar y bryniau ac ymysg dyffrynnoedd coediog? Dim problem.

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rywbeth i bawb. Gyda milltiroedd o dywod euraidd a channoedd o adeiladau a henebion hanesyddol, mae’n anodd gwybod ble i ddechrau darganfod Arfordir Penfro. Yn y gwanwyn, mae bywyd gwyllt cyfoethog y sir yn deffro, a byddwch chi’n gweld blodau gwyllt ar hyd Llwybr yr Arfordir ac adar y môr yn dychwelyd i’w clogwyni creigiog.

Porth i’r Parc Cenedlaethol

Tŷ Ddewi yw dinas leiaf y DU, ac mae’n gartref i Oriel y Parc, Canolfan Ddarganfod y Parc Cenedlaethol, sef un o dri atyniad sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dysgwch sut mae manteisio i’r eithaf ar eich ymweliad, p’un a ydych chi’n chwilio am brofiadau llawn cyffro neu brofiadau mwy eisteddog. Gallwch fwynhau pedair arddangosfa gelf wedi’u hysbrydoli gan fyd natur yn y Parc hefyd yn rhad ac am ddim.

Camu’n ôl i’r gorffennol

Dewch i ddarganfod amryfal wynebau’r Castell arobryn hwn, a chlywed hanes y tywysogesau a’r breninwneuthurwyr a helpodd i lunio stori’r frenhiniaeth Brydeinig

Mwynhewch ddiwrnod i’r brenin wrth ymgolli mewn hanes yng Nghastell a Melin Heli Caeriw. Dringwch i fyny’r tyrau a mwynhau golygfeydd godidog, gan ddarganfod rhywfaint o hanes hudolus a brawychus y Castell.

Ewch i Bentref Oes Haearn Castell Henllys, yr unig bentref Oes Haearn yn y DU sydd wedi’i ailadeiladu ar yr union safle lle’r oedd ein hynafiaid yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Dewch i gwrdd â’r llwyth presennol i gael gwybod am fywyd y gorffennol.

Cynhelir digwyddiadau arbennig dros wyliau’r Pasg ym mhob un o dri atyniad Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac mae cyfle i ymweld â chaffis a siopau anrhegion. Beth bynnag y byddwch chi’n ei wneud yn Arfordir Penfro, byddwch chi’n mynd adref gydag atgofion melys ac yn dyheu i ddychwelyd am ragor o anturiaethau.

Beth sydd ymlaen yng Nghastell a Melin Heli Caeriw?

Beth am gymryd rhan yn Her Cywion Pasg (£2 yn ychwanegol i ffioedd mynediad arferol), gwylio taniad y peiriant gwarchae, darganfod Hanesion Hyll a chofrestru ar gyfer yr Ysgol Hud a Lledrith i Ddewiniaid a Gwrachod (£6 yn ychwanegol). I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.carewcastle.com

Beth sydd ymlaen ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys?

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys wedi’i leoli mewn 30 erw o goetir hardd a dolydd ar lan yr afon yng nghanol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Dewch i weld crefftau hynafol a mwynhau taith dywys. Dilynwch lwybr y gwanwyn (£2 yn ychwanegol i ffioedd mynediad), dysgu hud y Derwyddon (£7 yn ychwanegol) a rhoi cynnig ar weithgareddau ymarferol hynafol (ffioedd ychwanegol). I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.castellhenllys.com

Beth sydd ymlaen yn Oriel a Chanolfan Ddarganfod Oriel y Parc?

Mae arddangosfa Geiriau Diflanedig yn defnyddio geiriau a chelf i’ch ailgysylltu â byd natur. Mae Murmuriad - Golygfeydd o ddrudwen ar ymweliad yn cael ei ddehongli mewn clai, paentiadau a sain. Cerameg a phaentiadau gan Jane Boswell sy’n portreadu Moroedd Glaswerdd a Glannau Creigiog. Edrychwch ar Argraffiadau o Dirwedd Sir Benfro drwy ffotograffiaeth Barry Chantler.

Beth am ymgymryd â’r her natur ar lwybr synhwyraidd Geiriau Diflanedig (£4 fesul plentyn), ymuno â gweithdy wedi’i ysbrydoli gan natur Clwb Dydd Mercher! (£4 fesul plentyn) a phori drwy grefftau lleol wedi’u gwneud â llaw wrth i’n marchnad grefftau gyntaf y flwyddyn ddechrau (30 Mawrth). I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.orielyparc.co.uk

Dechrau creu atgofion

Ewch ati i gynllunio eich ymweliad â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro heddiw yn www.arfordirpenfro.cymru