* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Fideo
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Map o'r Safle
 
*
 

Croeso i Wefan Cyngor Tref Pontardawe.

Mae Pontardawe yn dref wledig 7 milltir i'r gogledd o Abertawe a 4 milltir o draffordd yr M4 gyda heolydd cyswllt da.

Mae'n ganolfan ddelfrydol i bobl sydd eisiau ymweld a Chastell Nedd, Abertawe,Bro Gwyr, Llanelli, Caerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer pleser neu waith. Nid oes un o'r lleoedd yma fwy na 45 munud i ffwrdd.

Gorsaf dren - Abertawe neu Gastell Nedd : Cymerwch un o'r bysiau lleol o'r gorsafoedd. Ceir Cysylltiadau aml i Bontardawe.

Fodd bynnag gellir chwiloto am y cyfoeth o hanes diwydiannol ym Mhontardawe, yn ogystal ag ymweld a'n coedwigoedd hynafol, neu droedio ar lan y camlesi llonydd.

Os yw'ch diddordeb ym myd y campau, mae gennym Ganolfan Hamdden a chyfleusterau gwych a phwll nofio o safon . Yn wir ,mae yma rhywbeth at ddant pawb!

Ar garreg y drws ceir Cwrs Golff gwych (18 twll).


Cyngor Tref Pontardawe

Deddf Cyrff Cyhoeddus (Mynediad i Gyfarfodydd) Adran 1(4) a Deddf 1972, Trefnlen 12, Paragraff 26(2)(a) y Llywodraeth Leol

Yn unol gofynion y ddarpariaeth statudol uchod, trwy hyn rhoddir rhybudd y cynhelir cyfarfod Cyngor Tref Pontardawe yn Neuadd Arch, Heol Cefn Llan, Pontardawe ar ddydd Llun 8/1/18 am 6.45yh.

Mae'r cyfarfod yn agored i aelodau'r cyhoedd, oni waharddwyd rhag mynychu drwy benderfyniad priodol.

Mae'r agenda ar gyfer y cyfarfod ar gael os dymunir.

Deborah Phillips
Town Clerk
 
PACT Pontardawe 2017 - Canolfan Gelfyddydau Pontardawe yn dechrau 18.30 - Dydd Iau 22/6/17, 10/8/17, 12/10/17, 7/12/17.

PACT Trebannws 2017 - Neuadd Trebannws, Heol Abertawe, yn dechrau 18.30 - Dydd Iau 17/8/17, 12/10/17, 7/12/17.
 
Mae eich fferyllydd yn ffynhonnell gymorth a chyngor ddefnyddiol am amrywiaeth o achosion nad ydynt yn rhai brys a gallwch eu trin heb fynd at eich meddyg teulu neu ysbyty lleol.
Canllaw Dr Tomos i'r Fferyllfa.
 
YSBYTY AGOSACH AG ADRAN BRYS A DAMWEINIAU - Ysbyty Treforus : Ysbyty â chydnabyddiaeth led-led Cymru am ei hadrannau Llosgiadau a Chardiac.
Rhif Ffon : 01792 702222
  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar 2017-2018
 
*
*