* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Fideo
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Map o'r Safle
 
*
 

Tudalen Newyddion

Perchnogion Cwn

Hoffai Cyngor y Dref annog y trigolion hynny â Chwn gasglu gwastraff eu hanifeiliaid a'i waredu mewn ffordd addas.

Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi cynnwys ar ei safle gwe fap rhyngweithiol sy'n dangos ymhlith gwybodaeth arall ble mae Biniau Gwastraff Cwn wedi eu lleoli. Dilynnwch y linc i ddod o hyd i'r wybodaeth hyn:
http://www.npt.gov.uk/Default.aspx?page=4724

Rhifyn


CYFARFODYDD CYFFREDINOL, CYNGOR DREF PONTARDAWE 2018
Y cyfan yn cychwyn am 6.45pm
8 Ionawr 2018 ARCH
12 Chwefor 2018 Neuadd Trebanos
12 Mawrth 2018 Neuadd Ynysmeudwy
9 Ebrill 2018 ARCH
14 Mai 2018 Neuadd Trebanos
11 Mehefin 2018 Neuadd Ynysmeudwy
9 Gorffennaf 2018 ARCH
DIM CYFARFOD
10 Medi 2018 Neuadd Trebanos
8 Hydref 2018 Neuadd Ynysmeudwy
12 Tachwedd 2018 ARCH
10 Rhagfyr 2018 Neuadd Trebanos

Pwyllgorau ac Aelodau Pwyllgorau


Cofrestr Buddiannau


Gofynion Cyhoeddusrwydd

Mae Panel Taliadau Annibynnol wedi penderfynnu fod rhaid i bob Cyngor gyhoeddi manylion o holl daliadau a roddwyd i gynghorwyr fel unigolion ar ei safle we erbyn medi 30 bob blwyddyn.

Mae cynghorwyr Tref Pontardawe yn hanesyddol wedi gwrthod derbyn unrhyw dal am ei gwaith ac yn dymuno gweithio'n llawn o'u gwirfodd. Yn 2018 mae'r Cyngor unwaith eto wedi penderfynnu peidio a thalu Cyngor wyr Tref Pontardawe. Er hynny mae'r Maer yn derbyn tal o 950 am y flwyddyn yn swydd. Mae'r swm hwn yn cael ei adolygu yn y CCB.


Useful Links

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar 2018-2019
 
*
*